• GS1 Numaralandırma Sistemi


Kısaca bir bilgi standartı tanımlama ve uygulama 

sistemi olarak tanımlanabilecek GS1 Sistemi, merkezi 

Brüksel'de bulunan GS1 tarafından geliştirilmekte

ve dünya çapında yönetilmektedir. 


GS1'e bağlı yerel GS1 Numaralandırma

Organizasyonları, tanımlama ve numaralandırma 

standartlarının uygulayıcılarıdır.


Türkiye'deki GS1 Numaralandırma Organizasyonu 

TOBB-GS1 Türkiye'dir.


GS1 Numaralandırma Organizasyonları tarafından 

verilen numaralar ve bu numaraları içeren barkodlar,

dünyanın her yerinde geçerli olup uluslararası tüm ticari 

işlemler ve tedarik zinciri uygulamalarında herhangi bir 

değişikliğe gerek kalmaksızın kullanılabilirler.


GS1 Sistemi başlangıçta perakende satış sektörünün

gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirildiyse de 

daha sonra ürünlerinin tanımlanmasına ihtiyaç duyan 

tüm ticari ve endüstriyel sektörler tarafından 

uygulanmaya başlamış, yalnızca tüketim ürünlerinde 

değil, tekstil, otomotiv, sağlık gibi sektörlerde de 

kullanılmıştır.


Ticari ve endüstriyel kuruluşların gereksinimlerinin 

yanı sıra teknolojinin gelişimine de uyum sağlayan ve 

hemen hemen tüm sektörlerin uygulayabileceği 

tanımlama ve numaralandırma standartlarını içeren 

GS1 Sistemi, bugün dünyanın her yerinde kullanılmakta 

ve sağladığı olanaklarla elektronik ticaretin altyapısını

oluşturmaktadır.


1970'lerin ilk yarısında önce ABD'de UCC 

(Uniform Code Council) tarafından geliştirilmeye

başlanan sistem, sonraki yıllarda EAN’ın 

(Europian Article Numbering Association) kurulması ile 

Avrupa'da da uygulanmaya başlamıştır.


1995'te Avrupa'daki EAN ile ABD'deki UCC örgütlerinin 

her iki sistemi uyumlaştırma çalışmaları başlamış, 

sistemin adı EAN.UCC Sistemi olarak belirlenmiş ve 

Avrupa'daki EAN örgütü uluslararası bir örgüte 

dönüşerek EAN International adını almıştır.


2000'li yıllara gelindiğinde ise, EAN.UCC Sistemi, 

bir numaralandırma ve barkod standartı uygulaması 

olmanın ötesine geçerek kapsamını genişletmiş, 

uluslararası ticarette el değiştiren ürünlerin 

tanımlanması başta olmak üzere tüm elektronik ticaret 

uygulamalarının altyapısını oluşturan evrensel 

bilgi tanımlama ve uygulama standartlarını geliştiren ve

kuralların koyan bir yapı kimliğini kazanmıştır. 


Bu gelişmeler doğrultusunda, 

2005 yılı başında organizasyonun adı GS1, 

sistemin adı da GS1 Sistemi olarak değişmiştir.


GS1 Türkiye Numaralandırma Sistemine ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.


http://gs1tr.org/


BARET GS1 Firma Numarası : 8681954


2014/2019

©